به مناسبت گراميداشت هفته دولت

گزارشي از عملكرد اداره برق شهرستان جم در دولت تدبير و اميد درسال١٣٩٩

گزارشي از عملكرد اداره برق شهرستان جم در دولت تدبير و اميد درسال١٣٩٩

محمود حاتمی نسب رئیس اداره برق شهرستان جم ضمن تبریک هفته دولت افزود ، درحوزه اصلاح و بهینه سازی و باتوجه به رشد ناموزون شهرستان وعقب ماندگی درحوزه های زیرساختی وباعنایت به پرباربودن خطوط تغذیه ای احداث خط دومداره جدید به طول ۶ کیلومتر وباحجم ریالی۱۶۱۰۹۰۵۲۵۲۰ ریال جهت تعدیل بار خطوط ودرنهایت جلوگیری از افت ولتاژ انجام گردیده است

همچنین درحوزه توسعه شهری فاز۱ احداث ۲۰۸۲ مترشبکه فشارضعیف ۲۳۰ مترشبکه فشار متوسط ونصب یک دستگاه پست هوایی ویک دستگاه پست زمینی باحجم ریالی ۸۹۶۴۳۸۵۴۹۱ ریال هزینه شده است  و درنهایت وارد  مدار شدن ۲۳۰ مشترک
درحوزه توسعه شهری و روستایی فاز۲ احداث ۷ کیلومتر شبکه فشارضعیف روستایی واحداث ۲.۵ کیلومتر شبکه فشارضعیف شهری ونصب یک دستگاه ترانس با اعتبار ۱۶۴۲۲۴۰۸۰۰۰ ریال درحوزه روستایی واعتبار۵۳۹۴۶۱۰۴۰۰ ریال درحوزه شهری ودرنهایت برقدارشدن ۳۸۰ مشترک

توسعه شهری فاز۳ باحجم فیزیکی ۶.۵ کیلومتر شبکه فشارضعیف روستایی و۱.۵ کیلومتر شبکه فشارضعیف شهری و همچنین نصب دو دستگاه ترانس باحجم ریالی ۱۰۶۳۷۴۸۵۱۰۰ ریال روستایی واعتبار۲۹۵۷۲۱۷۱۰۰ ریال درحوزه شهری ودرنهایت برقدارشدن ۲۴۰ مشترک

درحوزه توسعه روستایی بند « د» احداث ۹۸۲ مترشبکه فشارضعیف ۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط ونصب ۵ دستگاه ترانس باحجم ریالی۵۰۷۷۵۱۱۸۷۷ ریال و برقدارشدن ۸۰ مشترک

توسعه شهری و روستایی ازمحل پروژه های اهدایی باحجم فیزیکی ۳۰۰ مترشبکه فشارضعیف زمینی و۱۰۰ متر شبکه فشار متوسط نصب ۱ دستگاه ترانس برق باحجم ریالی ۱۳۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال و برقدارشدن ۹۲ مشترک

همچنین تعداد انشعابات واگذار شده سال ۹۹ تاکنون ۱۰۳۲ مشترک می باشد
در مجموع کل اعتباراتی که در۵ ماهه اول سال درحوزه روستایی جذب وعملیاتی شده است۴۸۹۸۲۷۰۵۴۴۷ ریال ودرحوزه شهری ۱۷۹۸۳۷۴۸۱۴۱ ریال می باشد.نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.