عملکرد مقایسه ای اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان جم از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸

عملکرد مقایسه ای اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان جم  از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸

مقدمه:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی ترین نهادحاکمیتی، با تنوع و تعدد گروههای هدف (کارفرمایان،کارآفرینان،تعاون گران، شاغلین و بیکاران و ….) رسالت ها وکارکردهای متعدد،گسترده و بنیادین در مسیر توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی کشور، تقویت اقتدار ملی،صیانت و حفاظتاز ارزش ها و باورهای اسلامی، تولید سرمایه فرهنگی، ارتقاسرمایه اجتماعی و آرامش و نشاط بر عهده دارد.

وظایف و ماموریت های اصلی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

سیاست گذاری، برنامه ریزی،راهبری، پایش و نظارت به منظور:

حفظ و صیانت از نیروی کار
تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی)کارگر، کارفرما و دولت)
بهبود وضعیت فرهنگی،اجتماعی و معیشتی کارگران
ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل
توسعه و توانمندسازی تعاونی ها در جهت تامین مطلوب نیازهای اقشار با درآمد متوسط و پایین

شاخص های واحد پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

تبدیل وضعیت سازمانی از نمایندگی به اداره  مستقل
احداث و بهره برداری ساختمان اداره در ۲ طبقه بهمتراژ۷۰۰ متر مربع  با اعتبار ۸ میلیارد ریال
ایجاد ساختار سازمانی و تکمیل نیرو مطابق با چارت سازمانی
تجهیز و نوسازی تجهیزات و خودروی اداری
تملک ۴ هکتار زمین منابع ملی برای احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی و تفریحی کارگران و انعقاد تفاهم نامه با شرکت پتروشیمی جم برای ساخت آن مجموعه
هماهنگی برای حضور مقام عالی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در شهرستان( شرکت در همایش کارگری و کارفرمایی- شرکت در جلسه شورای اداری و انعقاد تفاهم نامه)
هماهنگی برای حضور قائم مقامان وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در شهرستان( شرکت در جشنواره تعاونی برتر در سال۱۳۹۴ شرکت در جشنواره کشوری شعر کارگری ۱۳۹۶ و کلنگ زنی درمانگاه تامین اجتماعی)

اقدامات شاخص حوزه روابط کار

( روابط کار،مراجع حل اختلاف، بازرسی کار، بیمه بیکاری و پایداری مشاغل و تشکلات کارگری،کارفرمایی)

با توجه به اینکه هم اکنون تعداد ۱۶۰۰۰ نفرکارگر در شهرستان شاغل می باشند که با افراد تحت تکفل و با احتساب بعد خانوار ۴ نفره به کل جمعیت ۷۱۰۰۰ نفری شهرستان ، بیش از ۸۰% از جمعیت شهرستان را شامل می شود.

 

شاخص ترین دستاورد ها و اقدامات در زمینه روابط کار به شرح زیر می باشد:

کاهش دادخواست: با مجموعه اقدامات بعمل آمده نظیر بازرسیهای مستمر و موثر، ابلاغ بموقع بخشنامه ها و دستورالعملها،برگزاری کلاسهای آموزشی، راه اندازی واحد مشاوره و … تعداد دادخواستها به نسبت جمعیت کارگری کاهش چشمگیری داشته است ( با توجه به جمعیت کارگری ۱۰۰۲۰ نفر در سال ۱۳۹۰تعداد ۱۲۲ دادخواست رسیدگی شده است که در سال ۱۳۹۸ علیرغم افزایش جمعیت کارگری به ۱۶۰۰۰ نفر فقط ۲۷ دادخواست وصول و رسیدگی شده است.
کاهش زمان رسیدگی به دادخواستهای واصله : با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۱مدت زمان رسیدگی به دادخواستها ۴۰روز بوده است هم اکنون زمان رسیدگی به دادخواستهابه مدت ۵ روز کاهش یافته است
ایجاد سازش بین طرفین دعوی : بیش از ۴۰% درصد از پرونده های مطروحه در هیأت ها منجر به سازش بین طرفین گردیده است .
برگزاری دوره های آموزش قانون کار و تامین اجتماعی به میزان  ۲۴۳۸ نفر ساعت
 بررسی و تائید آیین نامه های انضباط کار : با توجه به اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۲ فقط ۲ کمیته انضباط کار فعالبوده است ولی هم اکنون تعداد ۱۷ کمیته انضباط کار در کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل گردیده است.
با توجه به اینکه در این شهرستان فقط ۲ تشکل صنفی کارگری و کارفرمایی بوده است ولی در دولت تدبیر و امید رشد فزاینده ای داشته و هم اکنون ۷ تشکل فعال می باشد.
با جذب و استخدام بازرس کار روند بازرسی و بررسی نحوه اجرای مقررات قانون کار در کارگاه های مشمول مطلوب تر و بازرسی های موردی و ادواری افزایش و حوادث نیز کاهش یافته است. که طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ تعداد ۳۹۸۳ مورد بازرسی از کارگاهها صورت گرفته است.
یکی از پارامترهای اصلی در حفظ اشتغال موجود و پایداری مشاغل میزان مقرری بگیران بیمه بیکاری می باشد که به نسبت تعداد شاغلین (۱۶۰۰۰ نفر) در شهرستان فقط تعداد  ۷۷ نفر از بیمه بیکاری استفاده می نمایند.

کاهش بیش از ۴۰۰ درصدی تعداد دادخواستها به نسبت جمعیت کارگری شهرستان جم
کاهش ۸۰۰ درصدی زمان رسیدگی به دادخواستهای واصله
افزایش ۶۰ درصدی بازرسی های ادواری و موردی از کارگاه های مشمول  قانون کار
کاهش ۴۰ درصدی حوادث کارگری
پایدار نمودن مشاغل و حفظ اشتغال موجود که در نتیجه کاهش ۵۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری  شده است
رشد ۷۰ درصدی اشتغال مجدد مقرری بگیران  بیمه بیکاری
افزایش ۶۰۰ درصدی آیین نامه انضباط کار
افزایش ۳۰۰ درصدی تشکلات کارگری و کارفرمایی

اقدامات شاخص حوزه اشتغال

اگرچه به دلیل رشد جمعیت جوانان بیکار  و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها مشکلات زیادی پیش روی حوزه اشتغال کشور وجود دارد  اهم عملکرد حوزه اشتغال به شرح زیر می باشد:

علی رغم رشد فزاینده جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که جویای کار هستند نسبت شاغلان به جمعیت بیکار از ۶۳ درصد درسال ۱۳۹۱ به ۸۳ درصد درسال ۱۳۹۸رسیده است .
تعداد جلسات کارگروه اشتغال شهرستان به منظور هماهنگی و اشتراک مساعی تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان با هدف رفع بحران بیکاری از سال ۱۳۹۱ تا کنون به بیش از دو برابر رسیده است.
در طی این دوره با هدف آشنایی جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی با مهارت های عملی در محیط کار واقعی امکان استفاده از نظام کارآموزی و کارورزی برای ارتقای مهارت ها و توانمندسازی نیروی کار فراهم گردیده است .
با توجه به عدم وجود مرکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال به منظور مشاوره دایمی به افراد جویای کار و بنگاه های کسب و کار بدین منظور، یک موسسه غیردولتی ایجاد شده است که به افزایش کیفیت اشتغال کمک نموده است . که تعداد بکارگماردگان در فرصتهای شغلی اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ تعداد ۱۳۵۰ نفر مشغول به کار شده اند.
در طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به منظور گسترش و توسعه مشاغل خانگی خرد و بخصوص با هدف توانمند سازی بانوان خانه دارتعداد ۴۳۵ مجوز مشاغل خانگی صادر شده است که در این مدت مبلغ ۲۶۰۲۴ میلیون ریال برای اشتغال ۴۳۵ نفر تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است
در طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به منظور حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی بویژه در سطح روستاهای دارای ظرفیت اشتغالزایی مبلغ ۱۱۲۳۵۰ میلیون ریال برای اشتغال ۲۳۳ نفر تسهیلات پرداخت شده است
به دلیل اهمیت روش های مدیریت کسب و کار ، بازاریابی و کارآفرینی در شرایط امروزی جامعه  سالانه حداقل چند دوره آموزشی در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش سرمایه گذاران ، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با موضوعات مختلف با همکاری سایر دستگاه های مرتبط برگزار شده که رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است.

شاخص های واحد

اشتغال

افزایش ۲۰۰ درصدی جلسات کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان
افزایش ۲۵۰ درصدی  کارجویان بکارگمارده شده
افزایش ۱۰۰ درصدی میزان تسهیلات مشاغل خانگی با هدف توسعه مشاغل خرد خانگی  
ایجاد دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی
افزایش ۱۰۰ درصدی برگزاری  دوره های آموزش کارآفرینی و بازاریابی

 

اقدامات شاخص حوزه تعاون

در راستای آموزش تعاونی ها و آگاهی آنها از قوانین بیش از ۴۶۰۰ نفر ساعت کارگاه آموزشی برای تعاونیها برگزارشده که نسبت به قبل بیش از ۱۰۰۰% افزایش داشته است.
بیش از ۶۸۸ مورد نظارت و بازدید از تعاونی های شهرستان صورت گرفته که نسبت به قبل حدود ۵۰۰% افزایش داشته است.
حمایت از تعاونیها: پرداخت بیش از ده میلیارد ریال تسهیلات با بهره پایین به تعاونیها فقط طی سال (۹۷)
بیش از ۲۰ موردکمک به برپایی نمایشگاه یا مشارکت تعاونیها در نمایشگاه ها , معرفی به شرکتهای منطقه برای واگذاری امورات به بخش تعاون
جذب عضو به تعداد بیش از ۶۷۰ نفر در شرکتهای تعاونی که نسبت به قبل ۲۵% افزایش داشته است.
برگزاری جشنواره استانی تعاونی های برتر در شهرستان با حضور قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴

برگزاری بیش از ۴۶۰۰ نفر ساعت کارگاه آموزشی برای اعضای تعاونیهای شهرستان
بیش از ۶۰۰ مورد نظارت و بازدید از تعاونی های شهرستان
پرداخت بیش از ده میلیارد ریال وام کم بهره به تعاونیها فقط طی سال (۹۷)
از تعداد ۱۹۳ تعاونی موجود در شهرستان تعداد ۷۶ تعاونی در این دولت تشکیل و ثبت شده است
از تعداد ۹۵ روستا تعاون موجود در شهرستان تعداد ۴۱روستا تعاون در این دولت تشکیل و ثبت شده است
تعداد ۲۸ تعاونی بانوان در شهرستان تعداد ۱۲ تعاونی در این دولت تشکیل و ثبت شده است

 

اقدامات شاخص حوزه رفاه و امور اجتماعی

این واحد با توجه به مسئولیت خطیری که برعهده دارد به عنوان مبلغ و مشوق کارگران جهت ارتقاء‌فرهنگ کار و اشاعه فرهنگ اسلامی و انسانی و ترویج وجدان کاری و انضباط اجتماعی کارگران در متعالی نمودن کار و تلاش در عرصه جهان و صدور ارزشهای اسلامی میتواند موثر باشد.در حوزه رفاه و امور اجتماعی ضریب پوشش بیمه های اجتماعی در کشور از ۲۶%جمعیت در سال ۱۳۵۷ به ۷۰% در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ درواقع ظرفیت های قانونی فراهم شده که با پرداخت ۲۷% از حقوق خود از مزایای بیمه اجتماعی تامین اجتماعی برخوردار شده و افرادی که نمی توانند حق بیمه پراخت کنند تحت پوشش بیمه حمایتی خاص نهادهای حمایتی قرار گرفته اند.این شاخص طی ۴۰سال پس از انقلاب  جمهوری اسلامی ۴۳%رشد داشته است.سرانه فضای مجموعه ورزشی کارگری تاقبل از سال ۱۳۹۲به ازای هرنفر ۶۰سانتیمتر مربع بوده که در طی دولت تدبیر و امید به ۱۲۰سانتیمتر رسیده است. بر اساس تفاهم نامه ای که بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت پتروشیمی جم منعقد شد، قرار است در آینده نزدیک بزرگترین مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگری جنوب کشور در شهرستان جم احداث شود.ایجاد استراحتگاههای کارگری در مریوان ،انزلی و مهدی شهر و زائر سرا در مشهد مقدس و قم برای جامعه کار وتلاش و خانواده آنان، اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به انتخاب الگوهای برترشهرستان (کارگری ،‌کارفرمائی، زنان و …)، برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف، تعامل و هماهنگی به منظور انجام سیاستهای پیشگیرانه آسیب های اجتماعی در جامعه هدف، نظارت بر اجرای ورزش های همگانی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف. اولین جشنواره شعر جامعه کار و تلاش کشور با حضور قائم مقام وزیر در سال۱۳۹۶ در شهرستان جم برگزار گردید. شناسایی و ایجاد رابطین فرهنگی جامعه کاروتلاش برای ایجاد ارتباط موثر بین کارگرو کارفرما.

دیگر اقدامات شاخص این حوزه:

انجام امور مربوط به سوادآموزى مشمولین قانون کار با همکارى و مشارکت مراکز سوادآموزى
فراهم ساختن امکانات رفاهى جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تاسیسات و ارائهخدمات رفاهى در کارگاه‌ها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتى
پیگیری برای ایجاد مجموعه‌هاى ورزشى تفریحى و فرهنگى کارگران و توسعه و تجهیز مجموعه‌هاى موجود
برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی،تفریحی  و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی
تعامل و هماهنگی با دستگاه ها و شرکت های منطقه به منظور انجام سیاست های پیشگیرانه آسیب های اجتماعی در جامعه هدف
بازدید از مراکز نگهداری کودکان زنان شاغل در بنگاه های اقتصادی جامعه هدف
نظارت بر اجرای ورزش های همگانی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف
ترویج  و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم در جامعه هدف
برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف
تعامل با اداره بهزیستی و کمیته امداد امام خمین(ره) در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توانبخشی و حمایتی
بهره مندی خانواده های کارگران از استراحت گاه و زائرسراهای کارگری کشور
برگزاری دوره های آموزشی در حوزه آسیبهای اجتماعی، فرزند پروری، ورزشی و فرهنگی

 

شاخص های واحد رفاه و امور اجتماعی

برگزاری نخستین جشنواره جامعه کارو تلاش کشور در سال ۹۶ در شهرستان جم
اجرای برنامه های فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی برای جامعه کار و تولید نسبت  به ۵ سال قبل ۵۰  درصد افزایش یافته است
سرانه فضای ورزشی  شهرستان جم در دولت یازدهم از ۶۰ سانتیمتر مربع به ۱۲۰ سانتیمتر مربع رسیده است
انعقاد تفاهم نامه  احداث  بزرگترین مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگری جنوب کشور  به مساحت ۴ هکتار با مشارکت شرکت پتروشیمی جم
رشد ۶۰۰ درصدی شناسایی وساماندهی رابطین فرهنگی در کارگاههای بالای ۵۰نفر به بالا
رشد ۲۵ درصدی ثبت نام افراد جامعه کار وتلاش در سامانه جشنواره امتنان از کارگران جامعه کار و تولید
برگزاری جلسات پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موضوعات اعتیاد، خانواده، فرزند پروری و ….
انعقاد تفاهم نامه با ادارات مرتبط در حوزه رفاه و آسیب های اجتماعی
تعامل با اداره آموزش و پرورش در خصوص سوادآموزی کارگران کم سواد و بی سواد
هماهنگی برای اعزام کارگران ورزشکار جهت شرکت در مسابقات استانی و کشوری
بازدید از مهد کودک ها و مکان های نگهداری کودکان زنان شاغل
هماهنگی جهت بهره مندی کارگران از زائر سراهای کشور ( ۶۶۰ نفر از کارگران )
بازدید از خانه های بهداشت کارگری
برگزاری ۲۶۵۰ نفر ساعت دوره های آموزشی  مهارت فرزند پروری، پیشگیری از اعتیاد، طلاق و …..نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.