جذب٧٠ نفر نيروي بومي

شاهكار مديرعامل جديد منطقه ويژه در روزهاي پاياني سال نودو هفت

شاهكار مديرعامل جديد منطقه ويژه در روزهاي پاياني سال نودو هفت

شاهكار سيدپيروز موسوي در آخرين روز كاري سال ٩٧

تنها يك روز پي از سفر رييس جمهور و طرح دغدغه مردم استان بوشهر در خصوص جذب جوانان استان بوشهر در پارس جنوبي در ادامه روند جذب نيروهاي بومي طي ٤ ماه گذشته ، اينبار با دستور و پيگيري هاي ويژه سيدپيروز موسوي فرايند جذب نيروهاي بومي در فاز ١٣ پارس جنوبي با انجام مصاحبه از ٢١٠ نفر از نيروهاي فارغ التحصيل رشته هاي شيمي، مكانيك و برق آغاز شد.

مصاحبه از نيروهاي جوياي كار بومي استان بوشهر در تاريخ هاي ٢٧ و ٢٨ اسفندماه به ميزباني منطقه ويژه پارس و با نظارت مستقيم متوليان مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه پارس انجام و پس از طي اين فرايند در اخرين روز كاري سال ٩٧ ، نفرات جذب شده به منظور اشتغال به فاز ١٣ پارس جنوبي معرفي و شروع بكار خواهند كرد.

اين نيروها سه ماه نخست اشتغال را به منظور اموزش هاي تخصصي تحت نظر شركت مپنا آغاز خواهند كرد.

با جذب اين ٧٠ نفر ، آمار جذب نيروهاي بومي در پروژه هاي پارس جنوبي در مدت ٤ ماه اخير و پس از حضور سيدپيروز موسوي در مسند مديريت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به عدد ٦١٩ نفر مي رسد.

 

 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.