يادداشت:

به بهانه نوشتن يك يادداشت و تخريب يك مدير جمهوري اسلامي ايران

به بهانه نوشتن يك يادداشت و تخريب يك مدير جمهوري اسلامي ايران

سيدعظيم حسيني:

به بهانه نوشتن يك يادداشت و تخريب يك مدير جمهوري اسلامي ايران
تاورتا؛اخيراً يادداشتي از سوي يكي از خبرنگاران محترمه استان بوشهر در رسانه اتحاد جنوب منتشر شده كه در آن با تيتر:

(( از يوسفي تا موسوي؛ سهميه نمايندگان در اشتغال جوانان در عسلويه))

سعي شده ضمن تقدير از انتشار آمار نيروهاي بكار گرفته در پارس جنوبي، اتفاقي كه از بدو ورود سيدپيروز موسوي بصورت شفاف هر دو ماه يكبار به مراجع ذيصلاح ارائه و بعضا اين ليست ها در اختيار رسانه ها نيز قرار گرفته است، نقد شود.
خانم نويسنده اين مطلب در اين يادداشت در ادامه شايعه سازي هاي ماههاي اخير مبني بر اينكه ، سيدپيروز موسوي ، مردي كه سه دهه در عرصه سطوح بالاي مديريتي وزارت نفت حضور داشته ، با سفارش يكي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در كرسي مديرعاملي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نشسته است.

انتخاب و حضور سيدپيروز موسوي پس از نابساماني ها رخ داده در پايتخت انرژي پارس و ارايه صدها صفحه گزارش از سوي ارگان هاي نظارتي به وزارت نفت به دستور مستقيم شخص وزير نفت صورت گرفته و در حالي كه حكم سيدپيروز موسوي از سوي كاردر، مديرعامل وقت شركت ملّي نفت ايران به عنوان مديرعامل جديد شركت ملّي مناطق نفت خيز آماده امضا بود، با نظر مستقيم وزير، ماموريت موسوي تغيير مي كند و به او ماموريت داده مي شود تا با حضور در منطقه ويژه پارس، سازماني كه رو به انحلال بوده را سر و سامان بخشد.

در بخشي از اين يادداشت با انتقاد از انتشار آمار نيروهاي شهرستانهاي كنكان ، عسلويه، ديّر ، جم، مهر، لامرد و پارسيان آمده است:((جدي تر به خبر فوق نگاه كنيم. اين گزارش عملكرد به مردم است يا به خانم نماينده؟ اگر به كل مردم بومي است، چرا فقط آمار شهرستان هاي حوزه انتخابيه خانم نماينده به تفكيك بيان شده و بقيه را با عنوان ساير استان بوشهر بيان شده است؟ پچ پچ هايي در سراسر استان مطرح است كه خانم الماسي مديرعامل منطقه ويژه را منصوب كرده تا به مردم جنوب استان سرويس دهد! آيا اين واقعيت است يا پچ پچ؟! سيد پيروز مديرعامل منطقه ويژه انرژي پارس است يا عامل نماينده جنوب استان بوشهر؟))
خانم خبرنگار قطعا به ابلاغيه وزير نفت و دولت مبني بر اولويت اول اشتغال كه همان شهرستانهاي همجوار پارس جنوبي محسوب مي شوند ، توجهي نداشته و از اين كه آمار اين شهرستانها و سپس ساير شهرستانهاي استان رسانه اي شده ، به عنوان هربه اي به تاختن به مديرعاملي استفاده كرده كه در عرض شش ماه توانسته شرايط اشتغال را براي قريب به ١٠٠٠ نفر از جوانان استان بوشهر استفاده نمايد.

خوب بود اگر قرار است از عدم تحرك نمايندگان استان انتقادي شود از تهمت زدن به مردي با سابقه سه دهه حضور در نفت و شناختن تمام ريز و بم هاي شركت هاي نفتي پرهيز شود.

قطعا اولويت اول استخدام در پروژه هاي پارس جنوبي با كساني است كه زير فلرها دود مي خورند بعد ساير شهرستانهاي استان.

خوب است بدانيم كه الان شش ماه است ديگر جوانان جنوب استان به دليل تبعيض در اشتغال دربهاي اداره كار منظقه را به روي مراجعان نميبندند و از اينكه ابلاغيه وزير اجرايي شده است شادمان اند .

خوب و بجاست مديرعامل منطقه ويژه پارس و مديران اشتغال اين حوزه آماري از جذب نيروهاي شهرستان دشتستان طي سالهاي قبل را منتشر كنند تا پرده از حقايق برداشته شود.

 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *