سيدعظيم حسيني:

يادداشت: پاقدم خوب قبل از آغاز فاجعه و اجرايي شدن بند٣١ درصدي قرارداد بازيكنان/پارس جم پيروز مي شود؟؟؟

يادداشت: پاقدم خوب قبل از آغاز فاجعه و اجرايي شدن بند٣١ درصدي قرارداد بازيكنان/پارس جم پيروز مي شود؟؟؟

تاورتا؛اميد به بهبود يا تكرار يوسفي؛ سيد پيروز موسوي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شد

خبري كه خيلي ها را نسبت به آينده تيم فوتبال پارس جنوبي جم دچار شك و ترديد كرد اما تاكنون تغييري ديده نشده جز پاقدم سيد پيروز كه پيروزي سه گله و دلچسب جمي ها در مقابل پيكان رقم زد.

تا اين روز تغييري در روند حل مشكلات مالي باشگاه ديده نشد تا جايي كه تارتار محبوب تهديد به استفعاء كرده و بازيكنان نااميد و بي ميل پا به زمين تمرين و مسابقات مي گذارند.

اعتماددر بين اركان باشگاه ازبين رفته و وعده هاي مديرعامل باشگاه روز به روز تو خالي از آب در مي آيد و هيچ بازيكني به او و حرفهايش دل نميبندد.

تنها اميد مردم و هواداران ورود پيروز مندانه مديرعامل منطقه به اين معادلات تلخ با جلوگيري از اجراي بند٣١ درصدي بازيكنان  و ممانعت از جدايي بازيكنان است كه دو روي يك سكه است.

روي اول آن مي تواند سيد پيروز را پيروز ميدان و محبوب هواداران و مردم جنوب كشور كند و روي ديگر آن ناراحتي و شايد چيزي فراتر از آن براي مديرعامل جديد و صنعت از طرف مردم به همراه خواهد داشت.

طبيعي است كه مديرعامل و يا هر شخصي ديگر دوست دارد محبوب مردم باشد تا دعاي خير آنان را همراه خود داشته باشد اما اين راه كه را پيروزي است نياز به يك همت بالا، مردم دوستي، توجه به محيط پيراموني با ايجاد تغييراتي سازنده در بدنه باشگاه و مردمي تر كردن آن دارد.

با توجه به شنيده هايي كه از عملكرد و نيات دروني مديرعامل منطقه ويژه به گوش ميرسد، مهر و محبت و ميل به موفقيت و پيروزي همراه با رضايتمندي عمومي در عملكردش موج مي زند، كه اين خصوصيات باعث روشن نمودن آينده باشگاه و جنوب استان در اذهان مردم است.

اما در اين برهه زماني باشگاه نيازمند يك ضرب العجل فوري با ايجاد تغييرات مناسب در بدنه باشگاه، تزريق پول و ايجاد انگيزه براي بازيكنان و كادر فني و از همه بالاتر به دست آوردن دل هزاران نفر از هواداران، مردم و مسوولين شهرستان جم است.

سيد پيروز عزيز؛ ما به پيروزي و لطف تو ايمان داريم اما كاش كمي زودتر از آنكه دير شود كاري صورت گيرد، كمي زودتر ار فعال شدن بند ٣١ درصدي قرارداد هاي بازيكنان و استعفاي كادر فني كه به يكباره آوار ياس در دل اين مردم خراب نشود.نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.