نقد همچنان بر هیات کاراته بوشهر وجود دارد

نقد همچنان بر هیات کاراته بوشهر وجود دارد

این روزها خبرکارشکنی های رئیس هیات کاراته در برگزاری اردوی تیم ملی نوجوانان در جم و همچنین برگزاری استاژ آموزشی استاد روشنایی واکنش بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخته است.
یکی از دلسوزان این عرصه در تماس با خبرنگار ما گفت :
آقای زیدی رئیس هیات کاراته با برگزاری کلاس داوری کاراته که در اواخر دی ماه سال جاری با تلاش سبک شیتوکای کشور و با مدرسی شخص رئیس کمیته داوران کشور که از مدرسین برجسته جهانی و عضو شورای داوران جهان می باشد مخالفت شدید داشته است و با گرو گرفتن دفترچه برخی از داوران بوشهری مانع از شرکت آنان در دوره مذکور شدند. لیکن پس از برگزاری موفق دوره داوری توسط سبک شیتوکای، رئیس هیات کاراته رحل سفرواقامت به تهران بسته اند وپس ازپنج روز سماجت و التماس مجوز دیگری برای برگزاری کلاس داوری به نام هیات کاراته اخذ مینمایند. حال باید دید با توجه به قلّت شرکت کنند گان در کلاس برگزار شده که عکس های آن در صفحه اینستاگرام هیات کاراته موجود است این هیات موفق به ارتقاء درجه چند تن از داوران شرکت نداشته در کلاس مذبور خواهد گردید. قابل ذکراست که فقط یک نفر از دورانی که دفترچه آنها در گرو جناب زیدی بوده، در دوره ارتقا، شرکت داشته است.
با همه احترامی که برای هیات کاراته احترام قائل هستیم سوال ما اینست که چرا ریاست هیات کاراته اینقدر پافشاری بر تفکرات لجوجانه خود دارد و تمایلی به همکاری و تعامل با کمیته های داخلی خود ندارد نتیجه اینگونه عملکرد باعث شده که اعضاء کمیته ها فکر می کنند که از نام آنها صرفا جهت پرکردن چارت سازمانی هیأت سوء استفاده شده است. چرا هیچگونه مشاوره ای با کمیته ها صورت نمی گیرد؟
چرا دربرگزاری برنامه ها خودسرانه عمل می کنند و تصمیمات فردی اتخاذ می شوند؟ نقش کمیته های داخلی هیات کاراته چیست؟ وچه کسی باید پاسخگوی اینهمه بی برنامه گی که هر روزه به چشم می خورد، باشد؟
امید است مسئولین ذیربط مقداری هوشیارانه عمل نموده و مانع از این حجم از تصمیمات مخرب که فضای کاراته استان بوشهر را ملتهب نموده است شوند.نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.