اخراج ممنوع

دستور فوري مديرعامل منطقه ويژه انرژی پارس به مدیریت کار و اشتغال

دستور فوري مديرعامل منطقه ويژه انرژی پارس به مدیریت کار و اشتغال

جلوگيري از هرگونه اخراج نيرو و رسيدگي به مطالبات كارگري

سيدپيروز موسوي با صدور ابلاغيه اي مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه پارس را مامور و موظف كرد تا از اخراج كارگران تحت هر عنوان در سازمان منطقه ويژه پارس، شركتهاي مستقر در منطقه و يا پيمانكاري ًهاي فعال در منطقه ويژه پارس جلوگيري نمايند.

در اين ابلاغيه مهم امده است:
با عنايت به اينكه در روزهاي پاياني سال قرار گرفته ايم ، بمنظور جلوگيري از ضايع شدن حق و حقوق كارگران شاغل در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس رعايت موارد ذيل الذكر لازم و ضروري است؛

١- برنامه ريزي و ممانعت از هر گونه اخراج نيروها در آستانه سال نو در شركتهاي منطقه ( با استفاده از ابزارهاي قانوني با قانون شكنان بصورت جدي برخورد شود)

٢- پيگيري پرداخت حق و حقوق و مطالبات نيروهاي كاري و كارگري در منطقه ويژه پارس در روزهاي منتهي به پايان سال

٣- تشكيل كارگروهي ويژه بمنظور رسيدگي فوري و شبانه روزي به مشكلات كارگري حتي در ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل منتهي به پايان اسفند ماه

٤- رعايت عدالت در اجراي قوانين كار بين كارگران، كارفرمايان و مجريان بدون در نظرگرفتن شرايط و جايگاهها
٥- تا پايان اسفندماه لازم است بصورت روزانه گزارشي از وضعيت مطالبات كارگري تهيه و به اطلاع اينجانب رسانيده شود.

كليه مديران عامل محترم شركت هاي مستقر در منطقه ، مديران سازمان، مديران شركتهاي پيمانكاري ، كارفرمايان و … در اجراي موارد محوله به اداره كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه پارس ملزم به همكاري همه جانبه خواهند بود.نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.