يادداشت: سيدعظيم حسيني

شوراي شهر غايب و شهردار بازنشسته؛اجحاف و ظلمي بزرگ در حق مردم شهر جم

شوراي شهر غايب و شهردار بازنشسته؛اجحاف و ظلمي بزرگ در حق مردم شهر جم

باغيبت در جلسات مهم اعضاء شوراي شهر دستان خود را به نشان خستگي و درماندگي از اداره امورات شهرداري بالا برده و عملاً شهر جم به وسيله  شوراي رها شده و شهردار بازنشسته مديريت مي شود كه قطعاً سرانجام خوبي نخواهد داشت.

ابتدا اين  گفته را ميتوان اينچنين گفت كه:

“پايان كار مجلس دهم مصادف شد با متلاشي شدن شوراي پنجم شهر جم”

اين نوشته را مسئولين شهرستان به وضوح مي دانند اما مردم شهر نيز بايد بدانند كه نمايندگان پارلمان شهريشان در چه موضع و موقعيتي قرار دارند.

براي باز كردن اين مطلب بايد اشاره كرد به جلسات چند وقت اخير كه با حضور نماينده مجلس، چند معاون وزير، استاندار و… كه در شهرستان برگزار شد و غايب همه اين جلسات اعضاء شوراي شهرجم بودند.

براي بسط بهتر اين مطلب ميتوان به جلسات متعدد و جدي روستاها و شهرهاي مختلف حوزه با نماينده مجلس در تهران و يا منطقه و يا همراهي نماينده در جلسات با وزراء، معاونين وزير، مديران كلان استاني و كشوري و… اشاره كرد كه شوراي شهر جم از اين قافله عقب مانده است.

اين غيبت ها از اسفندماه ٩٨ تا خردادماه ٩٩ به صورت كجدار و مريز آغاز و بعد از آن به صورت كامل با بي خيالي شوراي شهر به مسائل جاري و پيگيري مشكلات و خواسته هاي مردم و نياز هاي شهري وارد فاز جديد شد.

البته نه اينكه اعضاء شوراي شهر بي كار مطلق شده باشند، صد البته كه منظور اين نيست. در اين مدت اين بزرگواران در حال تخريب و جبهه گيري عليه هم، رها كردن شهر در دست شهردار بازنشسته، خالي كردن خزانه شهرداري، تعطيلي پروژه ها، ورشكسته شدن شهرداري، كم كردن حق و حقوق كاركنان، بي توجهي به هرج و مرج هاي واحد هاي مختلف شهرداري، توجه بيش از حد به نور چشمي ها و … مشغول بوده اند.

شوراي پنجم كه با شعار شفافيت و همدلي پا به عرصه تصميمات شهري گذاشت، اكنون خود بيش از هر زماني نياز به شفافيت دارد. شفافيت عملكرد خود در اين مدت ٣ سال و اندي حضور در صحنه اصلي شهر.

با رفتن الماسي از مجلس و حضور دكتر احمدي عمده اعضاء شوراي شهر كه از حاميان الماسي بودند شهر و شهرداري را به حال خود رها كرده و كنج عزلت گزيده اند و بيخيال چند ماه باقي مانده عمر شورايي خود شده اند تا با بيخيالي به امورات شهرداري اجحاف و ظلمي بزرگ در حق مردم و ساكنين شهر جم كرده باشند.

البته بعضاً اين حاشيه نشيني همچين بي ثمر نبوده و دوستان فعاليت هايي در زمينه ساخت و ساز و سروسامان دادن به املاك خود، داشته اند.

اكنون بزرگترين چالش و امتحان اين شورا در ماه هاي پاياني كار خود عدم جذب اعتبارات، ورشكسته شدن شهرداري و بازنشسته شدن شهردار جم است.

لازم است بر اساس عملكرد شهردار جم بدانيم كه وي از همان روز نخست كاري خود مشخص بود در پي راه هاي ايجاد درآمد(پايدار يا ناپايدار) براي شهرداري نيست بماند، حال بماند كه قادر به انجام آن بوده يا نه.

با شنيده هايي كه به گوش ميرسد شهردار جم در محافلي عنوان كرده: “شهرداري كه بدهكار است يعني خوب كار كرده” تنها هدف خود را براي خرج كردن گذاشته است و بيخيال كسب درآمد و جذب بودجه شده تا جايي كه شوراي ناتوان از كسب اعتبارات قصد فروش املاك شهرداري كند.

همچنين در روزشماري مردم در چند مدت پاياني عمر اين شورا، بايد شاهد تصميماتي مهم از سوي اعضاء شورا باشيم. تصميماتي چون بازنشسته شدن شهردار يا جرأت مقابله با قانون و ادامه فعاليت حيدري، انتخاب جانشين براي شهردار بازنشسته، عوارض آلايندگي، شفافيت در بيان عملكرد خود و مهم تراز هرچيز در معرض انتخاب مجدد قرار دادن خود براي شوراي ششم است.

در پايان مي توان به جرات گفت كه ميزان اعتماد به اين شورا در ميان مردم به پايين ترين حد ممكن رسيده و اكثريت شهروندان بي صبرانه منتظر اتمام كار شورا و شهردار منتخب آنان هستند.نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *