تنفيذ و تحليف يعني چه؟

چالش هاي اساسي پيش روي دولت دوازدهم

چالش هاي اساسي پيش روي دولت دوازدهم

تنفیذچیست ؟تحلیف یعنی چه ؟ چالش های اساسی پیش روی دولت دوازدهم

درحالیکه ساعاتی دیگر مراسم تنفیذحکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران برگزارخواهدشد بدنیست شرح مختصری ازتنفیذوتحلیف راخدمت شماعزیزان ارائه دهیم

تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر ایران است. تنفیذ حکم رئیس جمهور ایران به وسیله ولایت فقیه، از اختیارات او در قانون اساسی است و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً”، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.
تحلیف حکم ریاست جمهوری پس از مراسم تنفیذ حکم رییس جمهور با حضور رییس دیوان عالی کشور، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس قوه قضائیه انجام می‌گردد. در این مراسم که در مجلس شورای اسلامی انجام می‌گردد، رییس جمهور منتخب بر طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که همهٔ استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد و در پایان سوگندنامه را امضا می‌کند. تاکنون ۱۱ دوره مراسم تحلیف روسای جمهور منتخب برگزار شده است.
در شرایط عادی و عدم تعطیلی روز مورد نظر، مراسم تحلیف ریاست جمهوری امروز ۱۲ مرداد درآستانه سالگشت صدور تاریخی فرمان مشروطیت در ایران انجام میگیرد
رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف، طبق آئین‌نامه دو هفته زمان دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه وزرا به مجلس شورای اسلامی اقدام کند که پس از اعلام وصول در مجلس، به مدت یک هفته وزرا و برنامه‌هایشان در دست ارزیابی قرار خواهند گرفت.

به امیداینکه دولت تدبیروامیدودررأس آن دکترحسن روحانی که منتخب قانونی مردم برای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران هستندبارفع نقاط ضعف دولت یازدهم باتشکیل کابینه ای قوی وکارآمدکه متشکل ازوزرای جوان ونخبه درکنارخردورزان باتجربه وعملگراباشدپاسخگوی مطالبات برحق وقانونی مردم باشندکه بارأی خودتداوم دولت تدبیروامیدوگرایش اصلاحات رااستمراربخشیدند.

اشتغال جوانان ،خروج ازرکود ،مبارزه با گرانی و افزایش سطح معیشت اقتصادی ،رونق تولیدوفضای کسب وکاراز مهمترین مطالبات عمومی مردم دردولت دوازدهم است  که در راس آن موضوع اشتغال قرار داردو به نظرمیرسداشتغال چالش همیشگی تمام دولتهای گذشته وحال بوده است که هیچ کدام ازدولتهانتوانسته انددرحوضه اشتغال کارنامه قابل دفاعی داشته باشند.
دولت یازدهم بااتخاذسیاستهای انقباظی درحوزه پولی ومالی برای مهاروکاهش تورم رکودرادامن زدوهمان اندازه که تورم مهاروکاهش یافته رکودهم بربازارمستولی گردیده است ودردولت دوازدهم این نقیصه قطعابایداصلاح گردد.

وضع معیشت عمومی مردم بایدبهبودوارتقایابدواقدامات دولت دراین خصوص بایدآثارخودرابرسبدغذایی وسفره ی خانوارهانشان دهددرغیراینصورت محقق نشده است .

امیداست دولت ومردم درسایه وحدت وهمدلی وهمراهی تمام اقشارواحزاب دست دردست هم ازتمام موانع ومشکلات موجودبه سلامت عبورکنندوبه سرمنزل مقصودکه اعتلای نام ایران اسلامی،ساختن ایرانی آبادوآزاد درکنارتحقق آرمانهاومنویات مقام معظم رهبری برسند.

✍محمودظرافت ۱۳۹۶/۵/۱۲



نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *