يادداشت: عبدالباقي صداقت

فوتبال مظلوم وبی پناه استان بوشهر

فوتبال مظلوم وبی پناه استان بوشهر

با توجه به پتانسیل های اقتصادی موجود در استان بوشهر چرا باید باشگاههای فوتبالی این همه بی پناه باشند . برای روشن شدن موضوع فوق کافی است مقایسه ای داشته باشیم از لحاظ پتانسیل های اقتصادی موجود در استان بوشهر واستان خوزستان .
ابتدا باید باشگاههای حاضر در لیگ های مختلف کشوری را در هردو استان مقایسه کنیم .
همانطور که همه فوتبال دوستان استحضار دارند دیده میشود که استان خوزستان دارای ۴تیم در لیگ برتر ودو تیم در لیگ یک و۵تیم در لیگ دو و۶تیم درلیگ سه فوتبال کشور میباشدواستان بوشهر یک تیم در لیگ برتر ویک تیم در لیگ یک ودو تیم در لیگ دو وسه تیم در لیگ ۳داردالبته در فوتبال بانوان وفوتسال وفوتبال ساحلی ورده های سنی پایه نیز استان خوزستان نمایندگان بیشتری در مقایسه با استان بوشهر دارند .
در اینجا لازم است بعد از مقایسه فوق مراکز وپتانسیل های اقتصادی موجود در دو استان را مقایسه کنیم.
استان خوزستان دارای یک پالایشگاه ویک حوزه نفتی ویک شرکت فولاد ویک مجموعه صنعتی میباشد ولی استان بوشهردارای چندین پالایشگاه وچندین پتروشیمی بزرگ وحوزه های نفتی وگازی متعدد ومجموعه های صنعتی ونیروگاه اتمی وپایانه نفتی خارگ وغیره .
در مقایسه فوق می بینیم که استان بوشهر از لحاظ مراکز اقتصادی کاملا برتر بوده ولی از لحاظ تیم های حاضردر لیگ های کشوری درسطح پایین تری بوده.
در اینجا لازم است برای حمایت وپشتیبانی هرچه بیشتر از تیم های فوتبالی وورزشی استان بوشهر نمایندگان محترم مجلس واستاندار محترم وفرمانداران وشهرداران ومدیران حوزه نفت وگاز در استان همت وتلاش بیشتری کرده ووضعیت مالی ضعیف باشگاههای فوتبالی وورزشی استان را سروسامان داده واین مظلومیت وبی پناهی را از ورزش استان بوشهر پاک نمایند.
عبدالباقی صداقتنظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *